Säännöt

Suomen Kanoottiliiton yhdistysrekisteriin merkityt säännöt ovat liitteenä.