Vuosi-ilmoitus

Julkaisupäivämäärä: Feb 15, 2016 12:20:31 PM

Liiton toimintasääntöjen 11 §:n mukaan jäsenseuran on lähetettävä liitolle seuran vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot, vuodenvaihteen jäsenmäärä ja muut liiton toimintaan liittyvät asiakirjan liiton määräämänä ajankohtana.

Seurojen tulee tehdä em. ilmoitus 29.2.2016 mennessä osoitteella toimisto@kanoottiliitto.fi.  Tässä ilmoituksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

- seuran nimi

- puheenjohtajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- seuran jäsenmäärä per 31,12,2015

Jäsenmaksua ei peritä vuodelta 2016.