Uutiset

Suomen Kanoottiliitto tiedottaa jäsenseurojaan ja sidosryhmiään tällä sivulla. Voit tilata uutissyötteet alla olevasta linkistä.

SUOMEN KANOOTTILIITTO FINLANDS KANOTFÖRBUND RY

 Wellamostadion Uimarannankatu 

15150 LAHTI

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika 10.3.2024 klo 12.00

KOKOUSKUTSU 13.2.2024

Paikka: Helsingin Melontakeskus, Rajasaarenpenger 8, 00250 Helsinki http://helsinginmelontakeskus.fi/esittely/sijainti

Järjestelyt Ilmoittautuminen toimisto@kanoottiliitto.fi 8.3.2024 mennessä Meet -kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, mihin kokouslinkki lähetetään. Etäyhteydellä osallistuvilla ei ole äänioikeutta.

Tarjoilut Kahvia ja pullaa

Asiat Kokoukselle on valmisteltu esityslista, joka seuraa kutsun liitteenä. Kokouksessa tullaan käsittelemään seuraavia asioita

• Käsitellään liiton sääntöjen 16 §:ssä mainitut asiat

• Esitys liiton purkamiseksi, toinen käsittelykerta

• Jos purkamisesta on päätetty, niin

- valitaan kaksi pesänselvittäjää hoitamaan yhdistyksen loppuselvitys, ks. liite

- päätetään yhdistyksen varojen käyttämisestä liiton sääntöjen mukaisella tavalla

Hallitus esittää, että kokoukseen osallistuvilla seuroilla olisi käytettävissä yksi ääni poiketen sääntöjen 17 pykälän määräyksistä, syynä sääntöjen 11 pykälän jääminen toteutumatta.

Terveisin

Yhdistyksen hallitus

Esityslista

Meet -kokous

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kokoukseen puheoikeudella Meet -palvelun välityksellä. Kokoukseen osallistuminen etäyhteyden avulla edellyttää ennakkoilmoittautumista ja tässä yhteydessä käytettävän sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

SUOMEN KANOOTTILIITTO FINLANDS KANOTFÖRBUND RY c/o Vesisamoilijat Vellamo melontastadion 15150 Lahti toimisto@kanoottiliitto.fi


YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Aika 10.3.2024 klo 12.00

ESITYSLISTA

Paikka

ESITYSLISTAHelsingin Melontakeskus, Rajasaarenpenger 8, 00250 Helsinki http://www.helsinginmelontakeskus.fi/esittely/sijainti (mahdollisuus osallistua puheoikeudella Meet -kokous)

1. Kokouksen avaus

2. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- valitaan kokoukselle sihteeri

- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

- valitaan kokoukselle ääntenlaskijat

3. Todetaan edustettuina olevat liiton jäsenseurat, näiden äänivaltaiset edustajat ja kokouksen laillisuus

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään liiton toimintakertomus vuodelta 2023 Esitetään liiton tilinpäätös vuodelta 2023

6. Esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto (ei ole suoritettu tarkastusta, kokous voi suorittaa itse tarkastuksen halutessaan)

7. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle

8. Päätetään yhdistyksen lopettamisesta (edellyttää päätöksen kahdessa kokouksessa)

9. Päätetään kahden selvitysmiehen asettamisesta hoitamaan liiton lopettamistoimet

10. Päätetään liiton purkamismenettelyn lopputilanteen mukaisten varojen käyttämisestä liiton 27 § mukaisella tavalla.

Mikäli esityslistan kohdan 8 mukaista päätöstä ei tehtäisi, niin kokousta jatketaan sääntömääräisten asioiden käsittelemisellä.


Tilinpäätös 2023.pdf
Toimintakertomus 2023 SKaL.pdf

Vuosikokous 15.12.2023

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS        

 

Aika                 15.12.2023 klo 18.00

 

Paikka             Helsingin Melontakeskus, Rajasaarenpenger 8, 00250 Helsinki
http://helsinginmelontakeskus.fi/esittely/sijainti

 

Järjestelyt        Ilmoittautuminen toimisto@kanoottiliitto.fi 12.12.2023 mennessä
Meet -kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, mihin kokouslinkki lähetetään.

 

Tarjoilut          Kahvia ja pullaa

 

Asiat               Kokoukselle on valmisteltu esityslista, joka on kutsun liitteenä. Kokouksessa tullaan käsittelemään seuraavia asioita.

                        

·      Käsitellään liiton sääntöjen 16 §:ssä mainitut asiat

·      Esitys liiton purkamiseksi

 

Terveisin

 

Yhdistyksen hallitus

 

Liite                 Esityslista

 

 

Meet -kokous

 

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kokoukseen puheoikeudella Meet -palvelun välityksellä.  Kokoukseen osallistuminen etäyhteyden avulla edellyttää ennakkoilmoittautumista ja tässä yhteydessä käytettävän sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

 Esityslista 151223_vk.doc
Liiton lopettaminen 151223.doc
Toimintasuunnitelma 2023-2024.docx

Vuosikokous 31.3.2020 - Mar 15, 2020 4:5:18 PM

Vuosikokous 27.3.2019 - Mar 08, 2019 9:52:27 AM

Kehittämisrahaston jakopäätös - Dec 20, 2018 9:11:52 PM

Vuosikokous - Mar 13, 2018 9:43:56 PM

Melontaneuvosrahaston avustus - Apr 10, 2017 5:28:27 PM

Vuosikokous - Mar 02, 2017 7:30:51 PM

Melontaneuvosrahaston avustuksia - Sep 27, 2016 7:17:1 PM

Kehittämisrahaston jakopäätös - May 06, 2016 6:48:25 AM

Vuosikokous - Mar 07, 2016 10:2:13 AM

Ennakkoilmoitus - Mar 02, 2016 10:4:20 AM

Vuosi-ilmoitus - Feb 15, 2016 12:20:31 PM

Melontaneuvosrahaston tuet 2016 - Jan 19, 2016 1:44:8 PM

Seuratuki 2016 - Jan 19, 2016 1:34:53 PM

Syyskokousraportti - Dec 12, 2015 9:51:0 PM

SYYSKOKOUS 12.12.2015 - Nov 23, 2015 7:36:9 PM

Kehittämisrahaston seuratuki - Sep 14, 2015 6:44:10 AM

Melontaneuvosrahaston stipendit - Sep 14, 2015 6:40:0 AM

Kehittämisrahaston seuratuki - Apr 21, 2015 8:20:22 PM

Valmennustukia junioreille - Apr 21, 2015 8:3:29 PM

Liiton kevätkokous 19.4. - Apr 01, 2015 7:0:5 AM

Kajakkeja myytävänä - Mar 13, 2015 10:16:30 AM

Kajakkeja myytävänä - Mar 13, 2015 9:29:39 AM

Seuratiedote - Feb 19, 2015 10:9:8 AM

Myydään pooloperäkärry (myyty) - May 15, 2014 3:57:47 AM

Tiedote 30. marraskuuta 2012 - Jan 08, 2013 9:0:40 PM