Tiedote 30. marraskuuta 2012

Julkaisupäivämäärä: Jan 08, 2013 9:0:40 PM

Suomen Kanoottiliitto r.y - Finlands Kanotförbund r.f (SKaL)

on syyskokouksessaan 17.11.2012 äänestyksen jälkeen päättänyt siirtää suunnitellun sääntöuudistuksensa seuraavaan syksyyn. Tulevan kaksivuotiskauden puheenjohtajaksi valittiin Jöns Aschan, Tammisaaresta. Hallituksen muut varsinaiset uudet jäsenet ovat Maija Rosenqvist, Risto Lehtinen, Ilkka Nissinen, Rauli Rautavuori, Heikki Ritvos ja Pekka Tulonen. Edelliskaudelta jatkavat Marja Hakala, Minna Kantsila, Juha Sulosaari, Harri Sairiala.

Varajäseniksi valittiin Henna Kortesmäki, Hanna Siven, Björn Söderström, Kristiina Honkanen ja Kai Schneider.

Sääntöuudistus tuli ajankohtaiseksi melonnan ja soudun lajiliittojen yhteisen kattojärjestön Suomen Melonta ja Soutuliitto r.y:n (SMSL) perustamisen yhteydessä ja toiminnan siirtyessä. SKaL olisi sääntömuutoksen myötä muuttunut melonnan tukiyhdistykseksi. ICF kilpailuoikeudet eli jäsenyys ja Suomen liittotason edustus on luovutettu. MeSo hoitaa anomukset ja yhteydenpidon Opetus- ja Kulttuuriministeriöön (OKM).

SKaL toimii edelleen itsenäisenä melonnan kokonaisvaltaisena edistäjänä sääntöjensä mukaisesti. Tähän sisältyy sidosryhmiin kuten MeSo:oon vaikuttaminen, kenttätoiminnan tukeminen seuratasolla sekä edustusjoukkuetasolla. Kokouksessa valittu hallitus tulee laatimaan toimintasuunnitelman ja budjetin 17.11.2012 kokouksen yleisten ohjeistusten mukaisesti.

Viralliset yhteystiedot liittoon ja sivustojen avaukset ovat työn alla. Ensikädessä käyttäen aikaisempaa domain nimeä. Uusi hallitus järjestäytyy 10.12.2012 ja aloittaa virallisesti työnsä 1.1.2013.

Terveisin kauden 2013 hallituksen puolesta,

Jöns Aschan 

Puheenjohtaja 

Puhelin: +358 400 411992 

jons.aschan@gmail.com