30. tammikuuta 2015 saapuneet kevätkokousaloitteet

Julkaisupäivämäärä: Feb 01, 2015 5:19:10 PM

Kanoottiliiton jäsenseura Kohina ry on tehnyt kevätkokousaloitteen liiton toiminnan pikaisesta lopettamisesta. Tämä aloite on luettavissa jonkin ajan kuluttua liiton nettisivulta.

Kanoottiliiton hallitus esitti liiton syykokoukselle runko-ohjelman liiton toiminnan alasajosta vuosina 2015 - 2017, jakson loppupuolella liitto päättää yhdistyksen purkautumisesta. Samainen syyskokous hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 yksimielisesti, suunnitelma pitää sisällään mahdollisuuden avustaa seurojen uusia melontaa edistäviä hankkeita 30.000 euron edestä ja tukea nuorten kilpaurheilijoiden toimintaa Melontaneuvosrahaston avulla 3.000 eurolla. Avustukset myönnetään hakemusten perusteella ja tuleva kevätkokous vahvistaa toiminnan säännöt. Näin hallitus tässä asiassa omasta aloitteestaan ns. suurennuslasin alla.

Puheenjohtajan roolissa olen puhunut sen puolesta, että mahdollinen odotettavissa oleva liiton lopettamisaloite tulisi vasta seuraavaan syyskokoukseen eikä jo nyt kevätkokoukseen. Uskon henkilökohtaisesti siihen, että lopettamisesta pystyttäisiin syksyllä päättämään varsin yksimielisesti, mikäli avustustoiminta ja hallinnon selvitystyö ei johtaisi haluttuihin tuloksiin.

Kanoottiliiton hallittu alasajo mahdollistaa edelleen avoimina olevien talouskysymysten selvittämisen ja tarvittavia toimenpiteitä niiden perusteella. Ns. äkkiloppu ei sellaista yhtä hyvin mahdollista vaan perustuu käsitykseni mukaan ajatukseen luopua omaisuutemme selvittämisestä ja sijoituspääoman sekä Melontaneuvosrahaston pääoman jakamisesta melontaa ja nuorten valmennusta parhaiten tukeviin hankkeisiin. Aiemmissa jäsenaloitteissa on esitetty liiton varojen jakamista jäsenseurojen kesken.

Liiton hallittua alasajoa puoltaa mielestäni myös alla mainittu liiton jäsenluetteloa koskeva aloite/selvityspyyntö. Äänestävätkö liiton jatkosta kiistattomat jäsenseurat vai sisältyykö äänestykseen uusi kiistanaihe. Voitaisiinko liiton pääoman jakaminen jäsenseurojen kesken tehdä oikeilla vai väärillä jäsentiedoilla? Se voisi edellä kirjoittamani perusteella merkitä bensan heittämistä liekkeihin.

Puheejohtaja Risto Fagerholm